BUĎ U TOHO!

… a Vašim příspěvkům a své rodině jsem byla schopna uhradit více než 2 a půl roku na Berklee. Je to zázrak. Nesmírně si vážím, že v tom stojíte se mnou a jste velkou součástí mé cesty a studia na Berklee.

Hudba je důležitou součástí našeho života. Slyšíme ji každý den, v autě, v kavárnách, na ulicích. Dokáže změnit a zlepšit naši náladu. Mám obrovskou čest studovat na prestižní Berklee University of Music v USA jako jedna z mála českých studentů. Je mi ctí skládat, aranžovat a zpívat písně různých žánrů, které mohou lidem přinášet radost a pocit domova.


Abych mohla pokračovat ve studiu, rozvíjet své řemeslo a nadále obohacovat českou a světovou hudební scénu, potřebuji parťáky.

je to jednoduché

1.

Pošli dar v jakékoliv výši – pomocí QR kódu nebo přímo na účet. Každý dar se počítá.

2.

Niké využije 100 % daru na studium, absolvuje Berklee a bude tvořit kvalitní hudbu.

1.

Staneš se významným spolutvůrcem jedinečných písní mladé české skladatelky.

56

O CO VLASTNĚ JDE?

Berklee má jako většina univerzit v Americe vysoké školné a životní náklady. Abych mohla Berklee College of Music vystudovat a psát hudbu na světové úrovni, neobejdu se bez finanční pomoci. Cítím se velmi poctěna, že jsem po náročném přijímacím řízení byla přijata a můžu zde studovat. Na Berklee ocenili můj talent tím, že mi přidělili 50% stipendium na školné na celé 4 roky studia.

NA CO BUDOU PENÍZE VYUŽITY?

Tvé drobné i velké dary pomohou k pokrytí podstatné části mého školného a životních nákladů na Berklee College of Music v USA. Díky Vám a Vašim příspěvkům jsem byla schopna včas uhradit pět semestrů studia. Aktuálně hledám ochotné dárce a sponzory na šestý a další semestry studia (na školné, ubytování a životní náklady v Bostonu).
Detailní rozpočet celého studia mohu poslat na vyžádání.

CO TO JE ZA ÚČET? KAM POSÍLÁM SVŮJ DAR?

Dary jdou na účet mojí bývalé hudební školy Pop Academy, z.s., která mě tímto laskavě podpořila a umožnila mi příjem darů. Díky daru neziskové organizaci je možné si částku svého daru uplatnit jako odpočet ze základu daně. Darovací smlouvu bez problému sepíšeme na vyžádání.

CO PRO TO UDĚLÁ NIKÉ?

Pro získání části potřebných finančních prostředků pro všechny 4 roky studia se zároveň ucházím o stipendium u některých nadací a státních institucí, některé z nich mě v minulosti už podpořili, za což jsem moc vděčná. Také si sama přivydělávám brigádou na Berklee a skladbou, kromě toho hledám další formy přivýdělků. Značnou část nákladů uhradí moje rodina. Veškeré získané prostředky využiji na své studium.

PROČ BYCH MĚL/A NIKÉ PODPOŘIT? CO MI TO PŘINESE?


Příspěvkem na mé studium:

  • Pomůžete, aby vznikala kvalitní hudba mladé české skladatelky a zpěvačky, kterou můžete poslouchat už teď a potom v dalších letech.
  • Budete hrdí na to, že na prestižní americké Berklee reprezentuje Českou republiku talentovaná studentka, kterou jste podpořili.
  • Pokud poskytnete svůj email, budete dostávat pravidelné newslettery ze studia na Berklee, přednostní informace o soukromých koncertech v ČR a další věci!